kuruz

buynuzu olmayan ya da yeen güccük olan goç,teke kimi davar gısmı