köv düünü

düünün en gözeli köv düünür ellaam
hamisden başlar cuma cumartesi devam eder eveli dört gün olurmuş amma birez deişmiş tabiy
düünden bir hafda evel ceyiz gız evinden alınır düün evine bayrah dikilir bu andan itibaren düün saabi için düün başlamışdır hazırlıklar eysik gedik düün bitene gaderi bitmez zatı
hamis günü sebah erceden aşretler köve gelir düün evinin ötesinden çalmıya başlarlar düün saabi kimse geder aşreti garşılar garnını doyurur yerini gösderir ondan soona düün resmen başlar kövün evleri davul zurnadan bir bir dolaşılır çünkü köve davetiye verilmez aşretler düünden evel davetiyeleri dağıtır bir tek düün saabının kövüne davetiye veilmez
bütün evler dolaşıldıhdan soona halay başalar genelde mısafırlar 2. gün geldiinden ilk gin sakin geçer
2. gün gene sebah erceden aşretler uyanır kövün orta yerinde bir fasıl ederler ondan soona da gene evler dolaşılır(uyandırma servisi)2. gün mısafırlar gelmiye başlar düünden bir gün evel düün evinde toplanan kövlüler gelen mısafırları güçlerine göre paylaşırlar gelen mısafır davul zurnadan garşılanır ev saabi olacah adamdan düün saabi mısafırı garşılar yerine oturturlar aaşama gına yahılır evel gız evine gedilir gızın gınası yaahıldıhdan sona erkek evine geri gelinir erkeen gınası yahılır son gün öylene gader çalınır oynanır öylen gız evine gedilip gelin alınır ve yimee oturulur yimek şabasının ardından dahıntılar dahılır ve düün bitmiş olur ancak saadıçların ve danadın yahın ahrabalarının yerlerinden kahacak halları galmaz
benim ahlıma gelen esgi köv düünnerinden biri
düünde sekiz tene gurban boğazlandı
gelen arabaların sayısı abartısız iki yüzden fazladı
düünden sona yerlerden toplanan boş mermi govanlar iki çuvaldan fazladı
10 davulçu 7 zurnaçı vardı
100 gasa bira 20 gasa arahı içildi
24 saat davul zurna durmadı
1 ton garpuz gavun 20 satıl yoğurt 10 mahre üzüm 10 ayçiçek debbesi turşu meze tüketildi
sırf halay çekilirken toz olmasın diye 10 ton suy gullanıldı
iki kangonun arkasını dolusunca buz tüketildi

aklıma gelenner bu daa fazlası var eysii yoh


gelen mısafırları silahnan karşılanır silahnan uğurlanır.
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort