köv düünü ve gamyom

köv düünnerinin olmazsa olmazlarından birisi gamyonlar
şindilerde pek modası gald-madı amma eveli düünnere çardah yada çadır kiralamanın icat eddilmedii zamannarda gelen mısafırların kölgelik gereksinimini garşılamah ceyizi daşımah gınaçıları gız evine götürüp getirmek gafa kef olduhdan sona üsdüne abdalı çıharıp davul çaldırmah kimi bir çoh amaçdan gullanılırdı.