körlü köklü

soyu sopu bilinen, tanınmış, köklü bir aileye mensup olan kişi.

o sebeptendir ki "körkök" soruşturulur ve "körlü köklü" aile ile akrabalık ilişkisi kurulur.