köküne sumak suyu sıkmak

ia köküne kibrit suyu sıkmanın antepçesi.

sumak suyu ile sulanan bitkinin yeşermeyeceğinden,kuruyacağından hareketle söylenmiş beddua.

kökünüz kurusun soyunuz yürümesin manasında.

aboovv ......gillerimi deyn köküne sumak suyu sıhıla hepisinin maalle çok çekdi ellerinden çok.
yer ile yeksan olmak, soyu gurumak...