kirlihanım

kirlihanım

bir nar çeşidi

bir başka nar çeşidi için de;

(bkz: deve dişi)
çok menşur ve diğer nar çeşidlerine göre birez bahalı olan bu kirlihanım narı oguzeli yöresinde yetişir ve maraklıları tarafından kilov kilov satın alınarağ gış içinde stoğ yapılır.