kina gecesi

kına gecesinde ayrıca daamadın g...ü inneynen delik deşik edilir. tabi sadıçlarda bu innelerden nasiblenir
en sevdiğim kına türküsünü kalan müzikten çıkan antep türküleri albümünde dinledim

bu sözleri kına yakılırken duyup da ağlamayacak kız var mı bilmem
"papucun tekine yılan mı girdi
ammine dayına gıran mı girdi (nerede hanı kimin kimsen yok mu demeye getiriyor)
ağlama gız bacım
yazın buyumuş
beyle buyurmuş
anan atını çaya bağlamış (anan seni göndermeyi istiyor gözden çıkarmış seni demeye getiriyor)
ferhat kişnedikçe anan ağlasın
ananın gızı var seni neynesin ( bu noktada zaten duygular sel omuştur tahmin ediyorum)
kına sürüldükten sona damadın barmaa önce kağıt bi parıynan, sonada tülbentnen sarılır. kınadan evvel damat saklanır. epey arandıkdan soona bulunur ve kına merasimine başlanır.
yeen zahmetli iş gına gecesi edmeg.helede gız eviysen o gader zorki.böyütüp yetirdiin gızın ele gedmesi gaderi zor olan ney var.antepde gına gecesi olmazsa olmazdır.şindi acı yenni adedler töreyig amma eskiden yeen gözeldi.erkek evi gendi gapısının önünde çaldırırdı davulunu gız evide gendi gapısının önünde.şimdi bilaber ediler.erkek evinde ikindiyi savıken başlar davul zurna çalmaya.horanta toplanır oynamaya başlar. saadlerce oynanır.olanın arhadaşları oynar,olanın ammileri,ammi uşagları,dezze uşagları derken yadsıya gader durulmaz hec.öte tarafdan gız evide gendi gendine eyleşir.onlardada durmaz davul çalar.gız geyer tovaletini oturur.gız evinde iş bilir antep arvadları çokdan gınayı yourug hazır hale getiriglerdir.soona erkek evi toplanır çala oynaya yeriye yeriye gız evine gader geder.* gız evinde toplanan horantaynan garışıg acıda burda oynarlar.üfürügden olandan gıza sadıcları gına yahar (üfürügden deym hemen eyle çarcabıg yaharlar) gız elini acmaz agam sadıcı baaırır sona gosga gosga gaynana gelir bi dene yüzzüg goyar avucunun içine gına eyle yahılır.olanın gınasını arhadaşları yahar.kuş barmaana paradan sararlar gınayı.uzun havalar çalınır.gelin bacı agladılır.soona hazır olan gınayı alıp geri çala oynaya gederler.yarına hemen döön olur.şindi beyle deel agam bilaber yapıylar ,bide acı gına yoruymuş hasbamları bundan kelli gınadan döönün arasına bi kac gün giriy.