kihabe

accık aanamında gullanılan bir hanektir.
örnek:
kele anam nedecekseez bunca yuvalamayı, kihæbe götürün de yisinler.