kesdil

tazı ve köpegin birleşmesinden dogan melez köpek.
tazı kırması.