kellahleşmek

ia karşı cinsler arasında cinsi açıdan birlikte olmak.*****