kar ediym deyken ar etmek

ia kar edeyim derken ar etmek.
ticaret yaparken * kar getirmesi beklenen bir iş'den başarısız olarak kazanamamak ve bunun sonucunda utanmak/güç duruma düşmek.

-la oolum gaça mal eddez gaça satıcıız
+ne biliym boba ağam yimyeddi kaat yazak deyk
-oolum acele edmeñ piyasey eydeney araşdırıñ düşünün eyle garar verìñ, kar edek deyken ar edmiyek soona haa
+sen marak edme boba biz sorduk soruşdurduk gendini yimyeddi kaat gurtarıy yanı hee
-ey deyñ baalım allah satı bazar vere bes.
kar eden ar etmez
ve/veya
ar eden kar etmez
şeklinde kullanıldıgı deyiş durumları da vardır.