kahkening üçü

sözlüğümüzün yeni sloganıdır, sayfalarıızı yenilerseez logonun altında görebilirseez.

pekey neen " kahkening üçü?
eşgili ufak sözlük antebin içi kimidir, kahkening üçü yazdık mı herkeşing aklına antebin içi gelir* deyn düşündük, eyi olur zaar?

pekey luğati ayintabi neen dengişdi ağam?
lügati ayıntabi yanlış anlaşılmalara meyil verdee içing dengişdirilmişdir. antebi fıratın öbür tarafıynan garıştıran zihniyet lüğati ayıntabi'yi de oranıng diliynen yazılmış bişey belleydi, ambelbeter canımızı sıhiylardı.

heyilli ossung!
bilgieeze.
antebi yansıtan "en iyi iki sözcük", yeen beendim, heyirli ola.