itin baazina can dakmak

i.a. köpeğin boğazına zil takmak
layık olmayan kişilere haketmedikleri şeyi vermek..kadir kıymet bilmeyene iyilik,adamlık yapmak için kullanılır
-la herifin garnı açbi lokma yimek bişireni yok dey ayipdir söölemesi aaşam accık aş götürdüm ,gapıyı açdı bi dövmedei galdı.surat sallanıy,sokranıy..bi görsen
+anam sen de itin baazına çan dakmışsın neenegerek
(bkz: itin ayagini dasdan mi esirgeyn)
(bkz: adam sandik esse altina serdik dosse)
(bkz: ite gem vurma gendini at sanir)