it bohundan saçma

bize derler ayol uşaa
tahdadan tüfek
bamyadan fişek
it bohundan saçma
erkeesen gaçma