iss

işş:unutulmaya yüz tutmuş bir şaşkınlık ünlemi...bu gün anteplinin mormorusu bir abimizin konuşması sırasında yakaladım.sanırım anadoluda "viş" ünleminin antepçesidir.

-nediyn mıstık ammi getirdin mi antep sucuklarını?
-ışş! nası unuttum yav... ehtiyarleym artık ha
antep arvadlarının sol elini yumrug edip azını götürerekden ve gözlerini ayıraragdan
gullandıkları ünlem ...örneğin sela verilir vefat edenin adı söylenir..selayı duyan antep avradı :
-- abavvv.....işşşş gız taman urhıyanın herifi geçinmiş..çabık gey üsdüüde gedek hele..
vurdum duymaz, umarsız kişileri dürtmek anlamında da kullanılır..

heeey, kime diyorum ben?!?!? * * *

- işş.. kime deym olama?.. kele neen beyle gulaanın ardıyla dinleyn beni herif * sen? abbooo, başıma daş!! nerelerden buldum da aldım ola, topal ayyuşun salag oolunu alsam senden eyi herif olurdu!! dert dutmıyasıca! gak da şooo anamgilin gonşusuna şoo pendir böreklerini elet de gel!!