işi rasgelesice

birinden sevgiyle gıyabında söz edildiğinde zomulatılır, umumiyetle espritüel birileri içindir