irgalanmak

hafif toplu kişilerin sallanarak yürümelerine verilen ad.
bazen yağlı koyunlar için de kullanılır.

-- bahelebah, ırgalana ırgalana geliy, yağından yeriyemiy.