insan olmadık insan

adam olamamış insan nevi için kullanılır. insanlık meziyetlerini kemal manada üzerinde bulundurmayan insan...
"insanıng eşşee olur muymuş æam; olurmuş aam..." türünden
ben saa adam olaman demedimkine, insan olaman dedim insan!