inne giyyik birbirine uyuk

ahlak, davranış veya dünya görüşü yönününden birbiriyle iyi anlaşan tipleri tamımlamak için kullanılan söz öbeği.
"bozacinin $ahidi $iraci" anlamini ta$ir hemen hemen.
tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş anlamına yakın bir deyim.