iki yüzünde bi kaşık su yok

ia beti benzi solmuş olmak.
hasta,halsiz ve korkmuş kişiler için söylenir.

eve geddim ki iki yüzünde bi gaşşıg su yok,
hemen aldık gendini mecit beye götürdük.

(bkz: mecit barlas )