igneden giyik birbirine uyuk

birbirne uygun benzeyen şeyler için kullanılır. anam heç aramayın iğneden gıyık birbirne uyuk.
gazan yuvarlanmış gapağını bulmuş

öküz tekini bulmazsa çifte yürümez