içli dışlı olma

sürekli akraba arasında kız alışveriş yaparak tüm sülalenin gelin,güvey,torun ,yeğen vs biçiminde iyice birbirine karışmasıdır
-duydungmu gııız.hökkeş gızını gaynının ooluna veriymiş
+anam bilmeynmi ki zati onlar içli dışlı oley yeen severler.heç dışarı gız alıp verdiklerini duydungmu ki?
(bkz: emis garis olmak)

(bkz: sovan kimi gat gat olmak)