içini dışını boyaya

yedigin seyler seni zehirleye.
haksız kazanclarından hayır görmeyesin.