icerde bi gasik gani olmak

genelde damatla arası bozuk olan kız tarafı tarafından sarf edilen bir bir antep haneedir. "bi gaşık gan" mecazi olarak "gelin verilmiş kızı" kasteder. cümle genellikle şart kipinde olumsuz olarak kullanılır. eğer o bir gaşık gan orada (=damadın kurduğu ailede) olmasa epey bişeyler yapılacaktır. hep o bi gaşık gan bu hareketlere mani olmakdadır. bu bi gaşık gan ender olarak "torun" için de kullanılabilir.

--- içerde bi gaşık ganım olmasa... şindi ben o şerefsizin aazını gözünü goymaz daatırım ... elinin yüzünün coorafyasını deeşdirirm de... * * *