hösü bil hösü belle

ia susmayı bil konuşmamayı/karışmamayı öğren.
bu anteplice deyim (bkz: duru bil duru belle) şeklinde de söylenir.

konuşmaması/karışmaması gereken durumlarda susması/karışmaması için uyarılan ve uyarılmasına rağmen hala apır sapır konuşan/karışanlara söylenen nasihat tarzında anteplice deyim.

lan oolum taman ben saa her boha batma deyn tembehledim,acı hösü bil hösü belle ağır ol acı ağır ağır ol da batman döv döyyüs.