hortmallak ammi

1935 li senelerde deermiçem çitcinin harafının oralıkda irahmatlık dedemin aşşa yoharı 1000 tiyek üzüm bağı varmış.
bu bağlarda yanında çalışan büssürü de adam varmış,bu adamların içinde gerçek adını bilmedeem lahabı hortmallak olan iri yarı adam azmanı denen cinsden biri varmış.ırahmatlık dedem bilee guvatlı heç yorulma bilmiyen herkeşden çok çalışan kimi kimsesi olmuyan bu adamı yeen severmiş,eyle ki garoozdahı evimizin hayadının bi köşesinde ocaklık denen yerde yatmasına müsaade edermiş.
hortmallak yeen çalışır yeen çaba haşlar kimsenin galdıramadıı yükü galdırırmış amma bi oturmuyada beş adamın yidee yimee yirmiş.hadda yiyecek olmadıı kimi toplanan üzümlerden de yirmiş.
ben ırahmatlık dedemin yalançısıym bi oturmuya bi mahra üzümü yir daa yok mu dercesine dilini damaanı yalarmış.çok garışdırdıı uçun bey olur yavan yavan berg berg os***muş,aa bu os**klara tuman dayanmaz nenem ırahmatlık gennine çadır bezinden tuman dikermiş.
dedem arasıra ökelenirmiş bu gereksiz tabaatı uçun hortmallak ammiye,amma kimi kimsesi yok deyn yeen üsdüne gedmezmiş.
günnerden bi gün mekanı cennet olasıca hortmallak ammi dedemden hıs gene nerdeyse bi mahraya yahın üzümü yimiş soonada gedmiş ocaklıkdahı yerine yatmış.
hortmallak ammi gece yarısı dal ahıl uyhudeyhan ocaklıın gapısının gurdalandıını duymuş,
hemen kakmış yerinden eğilmiş çarh anagdarının deliinden bakmış.*bakmış ki hırhız da gendi kimi delikden içeri bahıy.
aceleynen paniknen tumanı endirmeden eğilmiş g**ünü delee dayamış zaaartdananak böök bi os****uk atmış.
aceleynen os***muş ya,nası eddiyse ayelliyememiş mi needmiş ki naader üzüm çekirdee varsa hırhızın yüzünü gözünü talamış.
hırhız yüzünde gözünde oluşan basınç ve argıynan aman herifcioolu tüfeknen şaçma sıkdı deyn süykden atladıı kimi dabanı yağlamış.
garannıkda elini yüzüne çalmış belleşdirmiş nooldoonu annamamış,yüzüm gözüm gan içinde galık zaar deyn garoozdan ayib oolu camısına gader gaça gaça gedmiş.camının şadırvanındahı alatirik altında yüzüne suyu çarpmış ki ne görsün başdan aşşa bo*nan garışık üzüm çekirdee.
hemen orda bi abdes almış iki rekad namaz gılmış bi daa hırhızlık etmemiye töbe edmiş.
æam ben gene ırahmatlık dedemin yalançısıym baa dediydi ki;
oolum nenen hortmallak ammiyn tumanını çadır beziynen bi hafda da zor yamadıydı der.
hortmalak aminin osurooda 105 lik obüz kimiymiş daa yoorum.
bu hortmallak ammi efsanesini dedem ırahmatlık apallocuma da aanadırdı tandırın gözünde. şindi aanatmasın...
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort