horhop zorzop

bir yere ani bir kararla, derlenip toparlanmadan, tam da hazırlanmamışken gidilmeye karar verildiğinde kullanılan deyim.
askeri terimle "gayrisiz", eksiksiz, hep birlikte...
-anam bi de baktım kine gapıyın öngündeler çoluk çocuk uşak devşek horhop zorzop gağmış gelikler neydiym şaştım elim ayaağıma dolandı alim allah get herif neynemeli beylesil akrebeyi adam önceden haber verir telefon açar bu ne kele ev sahibini heç düşünmeyler nişler deyi.......* * *