heyhava

ia aklı bir karış havada olan kimse

bu oğlan neen beyle heyhava?
gonuştuu gız buna kaat yapık
16-21 yaş arasındaki gençlerde görülen durum.
boş yere, boşu boşuna anlamlarında da kullanılır.

o ader parayı heyhavıya verdi, bi eme yaradamadı.