heerif

bu da bir diğer seslenme, hitap sözüdür. genelde cümle sonunda, özellikle de yok sözcüğünden sonra kullanılır.
"yok" sözcüğüyle kullanıldığında yok artık, daha neler, yok canım, hadi canım, yok ya, hadi ya, öyle mi... gibi anlamları karşılar.

- usda bi görücün marketi, anababa günü kimi, gasada burdan bizim düveneçe guyruk var.
- yog heerif! (ama burda h sesinin düşmesi olsıdır.)

tek başına kullanıldığında da kele ile hemen hemen aynı görevi görür.
"heerifli" şeklinde de kullanılabilir.