hazvel

kötü, gereksiz, işe yaramaz...
aslında kömürün işe yaramaz toz kısmına denir.
ufalanmış odun kömürü demektir, zaten tandır gariban işiydi, ufalanmış kömürü de garibanlar tandırda yakarlardı.