haylesin

ia: nasılsın, durumun nasıl...
nasısın eyimisin ,halın vakdın nasıl ,saalıın yerindemi.