hatın barmağı

üzüm cinsi. uzun, saydam ve ince olduğundan kadın parmağına benzetilmiş.