halk evi

kendirli kilisesi.
110 yıl önce katolik cemaatı tarafından yaptırıldıgı söylenmektedir.