halep yolunda deve izi aramak

birbirine benzeyen binlerce şey arasından kaybettiği şeyi aramak.

eskiden halep yolu en işlek kervan yollarından biriydi,binlerce deve izinde kendi devesinin izini aramanın zorluğu
ne kadar zorsa kaybettiğimiz şeyide benzer şeyler arasından aramak o kadar zordur.

-yavv haci ammi bizim cullug sizin pine girmiş, acı onu alag deyn geldimdi,
- tiho seninki halep yolunda deve aramıya benzey oolum,
gir pine birini alda ged bida da cullona muhaat ol.