hafız

kör, gözleri görmeyen (ama)
asıl anlamı kuranı hıfzeden yani ezberleyen olmasına rağmen antepte kör olana beyle derler.
genelde yanık sesli olurlar, iyi türkü ya da şarkı söylerler. ayrıca bir çok konser veya etkinlikte görebiliriz. saygılar...
kur'an'ı ezberden okuyanların çoğunluğu kör olduğu için olmalı ki "hafız" sözcüğü gözleri görmeyenleri hem de kur'an'ı ezberden okuyanları niteler.
arapça hifzetmek'ten gelıyor....