güverçin döşü

ia güvercin göğsü
normalde bir hastalık adıdır ama antepteki kullanımının hastalıkla en ufak bir ilişkisi yoktur
keyfçilerin kullandığı bir tabirdir kadehin neredeyse tamamının rakıyla doldurulup çok az miktarda su eklenmesiyle elde edilen rakı rengi
yabani güvercinlerin göğüs tüylerinin rengine benzemesi itibarı ile bu adı almıştır içebilecek adam nadir görülür ......