guşgana gazanı

iki gişinin garnını doyuracag gader güccücük bi gazan çeşidi.
- buguşgana gazanıynan yapdıın bu yimeg benim dişimin govoona yedmez.