gürp gürp atmak

gürp gürp atmak

eyi içen mentecilerin yaptığı

- yeren, bahıym da arahıydı, bireydi demeyn, gürp gürp atıyn..
- la yorum ne derdin var da gürp gürp atıyn.
- heç sorma dezeoğlu gıznan ayrıldık
- yav eyi deyn hoş deyn de değmez kine hem yavaş için sonra çarhadak devrilirsin .
- ben sarhoş deeelimm!!!!!!
- paşamsın sarhoş deelsin amma içme artı.
gürp gürp atmak: içki içen kişinin içkiyi yudum yudum değilde birden bardak bardak içmesi