gurha yatmak

tavukların kuluçka hakiyesi. ayrıca antep argosunda gurha yatmak; fırsat kollamak anlamı da taşır.
-lan gaç ordan tavıkları irehatsiz etme
-niyen ana yaw
-olum gurha yatıklar şimdik yımırtadan civciv çıhıcı taman.
-haa tamamda, yaw babam ey demiydi
-ne deydi olum
-geçen bir arvat gördü, arhadaşına ''gurha yattım olum bekleym bunu'' dedi. ana babam yımırta mı çıharıcı şimdik
-abooowww başıma daş
-daş atma ana goortmıyag tavıkları
-heeeriff heriiiff bunnarrı da mı başıma getiriciydinn
ayni tavuk gibi evden heç dışarıya çıkmayan gılıbık erkeklere de bu benzetmeynen dohanılır ...

-la yoorum aferim saa adam bi pazar günü sabehden aaaşama gader evden çıkmaz mı? gurha mı yattın needdin...
tembel tembel sürekli yatıp,söylenilenleri duymamazlıktan gelenler için de kullanılır..

-gız kime deym,gurha yatıksın zaar,kak da şu sufrayı hazılla babangil gelir,birezden..
--- ooo apla ne has sen bizim evi bilirmiyding yaww?
++ bilmez miyim, bilirim de işde...heç sorma bu herif var yaa...
--- enişdem?
++ hee enişdeng, evde yatıy, gurhu soomasıng dey heç yerinden gıpırdamıy, onun yüzüne gelemiym, amma böön bırakdım gendini eve geldim.... eee nassıng...?
-bacım hasan'ı aşşa göndersene, gendiynen bazara gedicik
-ağam hasan daha yatıy...
-ne yatması bacım saat 11 oluh, yosam bu hasan gurha'mı yatık..?