gurdoo

5.nesil ammi halfedir sözlööñ en durgun zamanında sözlee hareket getirmişdir.
eyki gelmişdir heç getmesindir,dilee gönlee saalık gurdoo halfem.
ümit veren halfemizdir. eyikine var. o da olmasa düveni gapattık belliyci millet.