günücü

beş altı yaşlarındeydım.benim güccüğüm olan gardaşım da yeni doğukdu.
-ba deylerki günümü mü çabamı.
gününün nooldonu bilmedeem için uşaan canını alırmış kimin öpüymüşüm.
hem günü hem de çaba deymişim.
o vahıt laklahıyı çalıp gülüylermiş.