günü mü çaba mı

güccük maasimlerin olaan halları, gardaşlarını günüleyerek böyür gedeller.