güm güm gümülemek

zenginliğin ve ihtişamın her yerden görüldüğü anlamına gelir

--- ariflering işi nasılmış?

++ anam herif güm güm gümüliy.. haberinigiz yok mu?