gulaana çalınmak

duyar veya duymuş gibi olmak; duyduğundan tam olarak emin olmamakla beraber duymuşluk hissi yaşamak.

--- dün camide adıng gulaama çalındı (=adını duyar gibi oldum sanki)

olumsuz bir işlerde birinin isminin geçmesi durumunda, öğüt verirken arayı bozmamak için, tam duyduğumdan emin değilim havasında söylenir.

--- böönnerde adıng gulaama yeen çalınıy, sen ohula gediym deyn başga yere mi gediyng yoosa...?
++ yok boba olur mu heç, getsem getsem sinimiya gederim...
--- bagh eşşoleşşeee, getse getse sinimi...sinine.... z.çtığımın.... zoytarının sööledene bak.... yaa havle....
ayaaanı deng al kimisindende gullanılır. "yaptıından ettinden haberim yogh belleme" kimi imalarda da bulunulabiliy.
gözüm ısırıy sözünün ammisi oğlu