gudumu guruyasica

ayakları kuruyasıca..!

herhalde kas veya kemik erimesi neviinden bir şeyden bahsediliyor..!

şöyle bir tevcih de mümkündür:

uğurun kurusun..! betin bereketin kaçsın ayrıca (bkz: kepegi kesilesice)
nihayetinde gudüm uğur manasında da kullanılır. (bkz: gudum)