gözünü kör etmek

gözünü kör etmek

istenip de yapılmayan şeyin, alay yollu eleştirilmesi..

-babaızın başını yidingiz aldıranaca agvaryum dey, şindi baha baha gözünü kör eddiniz meram..