gozunden gara istememek

kendisinden başka birine tahammülü olmamak; başkalarının başarısına tahammül edememek.
kaşından karayı istememek diye de kullanılır.