gözü çüt görmezse ağaca daş atmaz

az emekle çok kar etmek isteyen, bir işe başlarken harcayacağı emeğin sonuca değer olduğunu ölçen, sağlamcı insanlar için kullanılan deyim.
"aptal puma sendromu"; pumalar yakalamayı planladığı avı yakalayıncaya kadar harcayacağı enerjiyi hesaplar ona göre saldırımış. bu adamda da pumalık var ellaam??!
her olayda fizibilite laporu çıharıp, gılı gırk yararak etüd eden gişioolu...