göt argısı

got argisi:kelime anlamı;göt ağrısı...antepte halk arasında çaresiz dert ve sıkıntıları tarif etmek için kullanılır.
-dengsiz bi uşaa varki sorma anam
-neetsin kele bacım dengsiz evlat deyn nedeyn.tam bi "göt argısı" kesip atamanki gurtulasın...
bir rahatsızlıktan şikayet etmek için kullanıldığı gibi, gizliden gizliye bu sıkıntıdan kurtulmanın zorluğunu anlatır.
- şenel apla gız, mefharet aplanın oğlu gene mi çıkık işten?
+he bacım, eyle olmuş. bu oğlan ömrünü gününü yidi bu avradın, kimseye de söyleyemiy eğsik oğlan çocuğu diye...
- ne etsin gız, göt argısı bu herkese gösterilmez ki!
+ amaan hep eyle bacım; herkesin delisi evinde derdi garnında...
eskiden resmi bir kurumda yada özel bir şirkette yönetici iken,daha sonra yaptığı hatalardan ötürü normal personel olanlardada sıkça görünen durumdur....*
bir anlamı da "gısgançlık ve çekememezlikten dolayı vuku bulan durum"dur...
antep'de özellikle gız çocukları için şöyle gullanılır :

-gız çocuğu göt arğısıdır. gızının gettiği gapıdahı düzeni eyi olur, dirlikli olur söyliyemezsin. gızının gettiği gapı kötü olur, geçimsizliği vardır söyleyemezsin.

-
yarası olupta söyliyeyememe....
bir nevii basur veya mayasıl...
malum, gıç argısı kimsiye söölenmez.