gönüllenmek

gönül koymak, alınmak

--- düvüne çaarmayı unutmuşuk, ağa gönüllenmiş baa, nediym dedim sen en yahın dostumsung, unutsam bile adam gelmez mi dedim amma gönüllemek imkansız.